Mor Kalite
 
 
 

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ : 1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır.
Bu ihtiyaçlar;
- İnteraktif iletişim
- Sistem yönetimi
- Ön gereksinim Programları
- HACCP prensipleri

Yararları:
Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
Pazarda güven kazanma
Uluslararası ilişkilerde artış
Rekabet gücü kazanma
Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
Yönetim etkinliğini artırma
Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
Etkin zaman yönetimi
Zarar gören madde miktarında azalma
Tüketiciyi bilinçlendirme
Etkin stok kontrolü ve data sağlama
Etkin müşteri hizmeti
Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma


Iso 9001 nedir?

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır.

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektörü’nden Hizmet Sektörü’ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Firmaların bünyesindeki satınalma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikayetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.

Mor Kalite © 2011